Φόρμα Εγγραφής Εθελοντή

1. Συμπληρώστε τα προσωπικά στοιχεία σας
*
*
*
*
*
*
*
*
*
4. Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
*
*
*
*
*
*
*
*
3. Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία
Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
Επιθυμώ να οδηγήσω για τις ανάγκες της διοργάνωσης
Ποίες ξένες γλώσσες γνωρίζετε καλά;
4. Επιλέξτε την θέση εθελοντικής απασχόλησης που επιθυμείτε

Η παρακάτω δήλωση επιθυμητής θέσης εθελοντικής απασχόλησης, θα ληφθεί υπόψη από την Ο.Ε. της Διοργάνωσης, χωρίς όμως να αποτελεί δέσμευση για την τελική θέση προσφοράς των εθελοντικών υπηρεσιών σας. Συνεπώς ενδέχεται να προσφέρετε τις εθελοντικές υπηρεσίες σας σε διαφορετική θέση από αυτήν που δηλώσατε.

5. Διαβάστε τα παρακάτω κείμενα και δηλώστε μας υπεύθυνα ότι συμφωνείτε και τα αποδέχεστε

Συμφωνώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων και συναινώ στη χρήση της εικόνας μου για τους σκοπούς του Προγράμματος Εθελοντισμού του Ημιμαραθωνίου Μαραθώνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, όχι μόνο από την Οργανωτική Επιτροπή αλλά και από τις Δημόσιες Αρχές που συμβάλουν στην άρτια διεξαγωγή της διοργάνωσης. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών για τυχόν βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της Διοργάνωσης ή αμέσως μετά το τέλος της. Η παρούσα Αίτηση Συμμετοχής αναφέρεται αποκλειστικά στην προσφορά των εθελοντικών υπηρεσιών μου και δεν αναφέρεται σε καμία περίπτωση έμμισθης εργασιακής σχέσης.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω στοιχεία της αίτησης συμμετοχής ανήκουν σε ανήλικο/κη, τότε η υπεύθυνη δήλωση επέχει θέση δήλωσης και συναίνεσης του Γονέα ή κηδεμόνα του ανηλίκου/ης.